FaceBook

Akademia Marketingu to unikalny projekt szkoleniowy skierowany do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP regionu mazowieckiego, dofinansowany ze środków EFS.

Zgłoś się

Dofinansowanie EFS wynosi 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw i 70% dla średnich przedsiębiorstw.

Projekt nosi tytuł "Akademia Marketingu kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z sektora MŚP" i ma charakter studium marketingu, opartego o cykl 5-dniowych spotkań szkoleniowo-warsztatowych, realizowanych w okresie maj - grudzień 2012.

Celem Akademii jest przygotowanie uczestników do tworzenia profesjonalnego, przemyślanego i świadomego Planu Marketingowego dla firmy czy jej produktów, opartego o nowoczesne podejście biznesowe.

Każdy z uczestników otrzyma niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia efektywnych i skutecznych działań marketingowych, tak, aby zainwestowane środki przyniosły przedsiębiorstwu jak największy rezultat rynkowy.

Cykl kończy się egzaminem z wiedzy nabytej na szkoleniach oraz przygotowaniem i prezentacją Planu Marketingowego wybranego przez siebie produktu, firmy lub przedsięwzięcia.

Uczestnicy otrzymują Dyplomy ukończenia Akademii Marketingu.

Akademia Marketingu realizowana jest w stałych 5 grupach szkoleniowych.

Szczegółowy zakres tematyczny znajdą Państwo w zakładce Program, a szczegółowy harmonogram grup w zakładce Terminy.

Zgłoszenia prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym wypełniając wszystkie pola.

Zasady uczestnictwa oraz zasady finasowania znajdują się w zakładce Warunki uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału!

więcej o projekcie »
Polski InternetProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego